Bảo hiểm y tế tư nhân tự nguyện, bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm y tế tư nhân tự nguyện, bảo hiểm sức khỏe

Theo Luật BHYT Việt Nam năm 2008 thì doanh nghiệp tư nhân không được phép tham gia vào chương trình BHYT của Chính phủ, nhưng được phép có bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Từ đó đến nay, bảo hiểm sức khỏe tư nhân đã phát triển thành một thị trường đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Read more
1 2 3 4